Start

 

 

 

INFORMACJA BARDZO AKTUALNA!

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE INTEGRACYJNE/BANKIET

15 kwietnia br. (piątek), początek godz. 19:30-20:00

Miejsce spotkania:
LEGIA RACING CLUB

C.H. Blue City, poziom +3
Al. Jerozolimskie 179,
02 – 222 Warszawa

Spotkanie wyjazdowe – autokary do dyspozycji.
Forma zasiadana, strój dowolny (od jeansów do smokingu). Bardzo atrakcyjny Program Spotkania – dostępny w załączniku.
CENA 150 zł.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ MAKSYMALNĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA BARDZO PROSIMY O MOŻLIWIE SZYBKĄ DECYZJĘ.

 

 


 

ZAPROSZENIE

dr n. med. Piotr Tederko (Prezes Oddz. Mazowieckiego PTReh)

dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF (Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu)

dr hab.n.med. Wojciech Glinkowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny)

 

Trzydniowy Kongres "Rehabilitacja Polska" będzie kontynuacją I Międzynarodowego Kongresu "Rehabilitacja Polska", który odbył się w 2009 roku. Pierwsza edycja Kongresu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem środowiska medycznego, potwierdzonym znaczną frekwencją (ponad 1000 uczestników), jak również urozmaiconym i bardzo bogatym programem naukowym.
Z uwagi na dynamiczny i wielokierunkowy rozwój rehabilitacji, zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, który dokonuje się w ostatnich latach w Polsce i na świecie, organizatorzy są przekonani o potrzebie zorganizowania po 7 latach kolejnej edycji tego, istotnego dla specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii, spotkania naukowo-szkoleniowego, umożliwiającego ocenę aktualnego stanu polskiej rehabilitacji, porównanie z dokonaniami rehabilitacji w Europie i na świecie, jak również przedyskutowanie strategii dalszego jej rozwoju.
Tak jak poprzedni, tegoroczny Kongres będzie obejmował najistotniejsze zagadnienia fizjoterapii i rehabilitacji, począwszy od aspektów historycznych, poprzez kształcenie i analizę zjawisk niepełnosprawności i funkcjonowania – od poziomu molekularnego po społeczny. Głównym zadaniem będzie przedstawienie aktualnych rozwiązań problemów klinicznych związanych z niepełnosprawnością, dotyczących praktycznie wszystkich gałęzi medycyny – w tym ortopedii i traumatologii, neurologii, pediatrii, kardiologii, pulmonologii, onkologii, psychiatrii, a w szczególności rehabilitacji medycznej. Na uwagę zasługują sesje poświęcone strategiom diagnostycznym i terapeutycznym dla celów fizjoterapii i rehabilitacji, opartym na bio-psycho-społecznym modelu funkcjonowania.
Dokonania Polskiej Rehabilitacji są znaczące. Należy przypomnieć, że w okresie ostatnich 2 lat obchodziliśmy 60 rocznicę utworzenia Stołecznego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, 55 rocznicę powołania pierwszego Towarzystwa Naukowego w zakresie rehabilitacji, tj. Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, jak również 45 rocznicę ogłoszenia i przyjęcia "polskiego modelu rehabilitacji", który został zarekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia. Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do podsumowania i oceny stanu polskiej rehabilitacji w 2016 roku na tle światowych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych, które będą przedmiotem obrad II Kongresu Rehabilitacja Polska.
Organizatorzy są przekonani, że II Kongres Rehabilitacja Polska będzie największym i najważniejszym przedsięwzięciem naukowym i organizacyjnym w polskiej rehabilitacji i fizjoterapii w okresie ostatnich 7 lat. Stworzy warunki pogłębienia współpracy, integracji i podkreślenia naukowych osiągnięć środowisk medycznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością . Fakt, że przedstawiciele rehabilitacji i fizjoterapii, to obecnie jedna z najliczniejszych grup profesjonalistów wśród wszystkich dziedzin medycyny, a także końcowy cel rehabilitacji, jakim jest reintegracja socjalna, nadają Kongresowi szczególny wymiar prospołeczny.

Komitet Organizacyjny

 


 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT

PATRONAT

 


 

KOMITET HONOROWY

 • Dr n. med. Maciej Hamankiewicz - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński - Polski Koordynator Dekady Kości i Stawów Światowej Organizacji Zdrowia

 


 

Za udział w Kongresie Uczestnikowi przysługują 24 punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

 

Komunikat nr 8.

 


 

PARTNERZY KONGRESU (w kolejności alfabetycznej - kliknięcie na nazwę spowoduje przeniesienie na stronę Partnera)

 


 

PATRONI MEDIALNI (w kolejności alfabetycznej)

 • "Acta Balneologica"
 • "Acta Neuropsychologica"
 • "Fizjoterapia Polska"
 • "Journal of Combat Sports and Martial Arts"
 • "Medycyna Sportowa"
 • "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"
 • "Postępy Rehabilitacji"
 • "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • "Rehabilitacja Medyczna"
 • "Rehabilitacja w Polsce"
 • "Rehabilitacja w Praktyce"

 

 

 

 

MIEJSCE

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa

 

Zakwaterowanie Uczestników (rezerwacja we własnym zakresie):
Hotele (usytuowane najbliżej miejsca obrad – możliwy dojazd jednym autobusem) i Hostele (usytuowane w Centrum, ale cena niższa).

Hotel Gromada
ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa
tel. (22) 576 45 03; 0 510 006 835, fax (22) 846 15 80
e-mail: w.bochniak@gromada.pl
www.gromada.pl/hotel-warszawa-lotnisko

Hotel Ibis Warszawa Reduta
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16, 02-366 Warszawa
tel. (22) 572 25 00, fax (22) 572 25 55
e-mail: h7125-RE@accor.com
www.ibis.com/pl/hotel-7125-ibis-warszawa-reduta/index.shtml

AB Hostel
ul. Tarczyńska 1 lok. 59, 02-025 Warszawa
tel. (22) 404 35 17, kom. 501 300 852, kom. 606 242 135
e-mail: biuro@abhostel.pl
www.abhostel.pl

Hostel COCO
al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa
tel. kom. 531 771 171, fax (22) 629 23 17
www.hostelcoco.pl

 

 

 

 

INFORMACJE

Prezydium Komitetu Naukowego

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Woźniewski - Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
V-ce Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa - Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
V-ce Przewodniczący: dr n. med. Marek Kiljański - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Członkowie Prezydium Komitetu Naukowego

Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Majcher - Wiceprezes PTReh
Dr n. med. Wiesław Rycerski - Wiceprezes PTReh
Prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak - Wiceprezes PTF
Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński - Wiceprezes PTF
Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski - Wiceprezes TWK
Prof. nadzw. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska - Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
Dr n. biol. Zbigniew Wroński - Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii

Członkowie Komitetu Naukowego

 • Dr med. Tomasz Adamczewski
 • Dr Joanna Łuczak
 • Dr hab. n.med. Dariusz Białoszewski
 • Dr Jacek Łuniewski
 • Dr Katarzyna Bogacz
 • Dr med. Iwona Maciąg-Tymecka
 • Dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
 • Prof.dr hab.n.med. Artur Mamcarz
 • Prof. dr hab. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska
 • Prof. nadzw. dr hab. Anna Marchewka
 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Czamara
 • Prof. dr hab. Mariusz Migała
 • Prof. dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa
 • Prof. dr hab. med. Kazimiera Milanowska
 • Prof. nadzw. dr hab. med. Jacek Durmała
 • Prof. nadzw. dr hab. Bartosz Molik
 • Dr Tomasz Dybek
 • Dr Andrzej Permoda
 • Dr med. Joanna Filipowska
 • Prof. dr hab. Marek Pieniążek
 • Dr Krzysztof Gieremek
 • Prof. nadzw. dr hab. Teresa Pop
 • Dr med. Jacek Głodzik
 • Dr med. Anna Puzder
 • Dr med. Kamila Gworys
 • Dr Elżbieta Rajkowska-Labon
 • Prof. dr hab. med. Jan Haftek
 • Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 • Dr Sławomir Jandziś
 • Dr med. Irena Rutkowska
 • Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak
 • Dr med. Rafał Sapuła
 • Prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch
 • Dr n. med. Joanna Ścibek
 • Dr Wojciech Kiebzak
 • Dr med. Jolanta Taczała
 • Prof. dr hab. med. Ryszard Kinalski
 • Dr Hanna Tchórzewska-Korba
 • Prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski
 • Dr med. Piotr Tederko
 • Dr Krzysztof Kassolik
 • Dr Marzena Wiernicka
 • Prof. dr hab. med. Ireneusz Kowalski
 • Prof. nadzw. dr hab. med. Hanna Wilmowska – Pietruszyńska
 • Dr Marcin Krajczy
 • Dr Marek Woszczak
 • Dr med. Marek Krasuski
 • Dr med. Jolanta Zwolińska
 • Prof.dr hab n.med. Marek Kuch
 • Dr Włodzimierz Ziółkowski
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Kwolek
 • Prof. dr hab. Marek Żak
 • Prof. dr hab. Jacek Lewandowski
 •  

   

  Komitet Organizacyjny

  Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski (Prezes Oddz. Mazowieckiego TWK)
  Z-ca: dr n. med. Piotr Tederko (Prezes Oddz. Mazowieckiego PTReh)
  Z-ca: dr n. o k.f. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka (Prezes Oddz. Mazowieckiego PTF)
  dr hab. n.med. Dariusz Białoszewski (Pełnomocnik Dziekana II Wydziału Lekarskiego WUM d/s Organizacji II Kongresu Rehabilitacja Polska)

 • Paweł Bartosiak
 • Lek. med. Izabella Nyka
 • Mgr Iwona Bednarz
 • Anna Podstawka
 • Małgorzata Bogdan
 • Mgr Beata Popielarz-Miziołek
 • Dr Dariusz Boguszewski
 • Mgr Piotr Przychodzki
 • Oskar Buczkowski
 • Agata Pudłowska
 • Sara Dyksowska
 • Red. Wojciech Sikorzak
 • Katarzyna Dźwigała
 • Adrianna Stodolna
 • Lek. med. Justyna Frasuńska
 • Katarzyna Szymańska
 • Paweł Furmaniak
 • Dr n. med. Jan Szypuła
 • Mgr Jolanta Grzenda
 • Dr Joanna Ścibek
 • Ewelina Kowalczyk
 • Mgr Michał Tomaszewski
 • Paola Kowalska
 • Mgr Agnieszka Uroda
 • Klaudia Kuśmierska
 • Monika Wierzbicka
 • Lek. med. Maciej Materkowski
 • Mgr Karolina Załoga
 • Paweł Mazurczak
 • Daria Zielińska
 • Patrycja Mroczek
 • Marta Zyglewicz
 •  

   

  Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E, 04-036 Warszawa,
  tel./fax: (22) 834-67-72, tel.: (22) 405-42-72, mobile: +48 601-22-78-99
  e-mail: kongresy@medsport.pl
  Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002

   

   

   

   

  TEMAT WIODĄCY KONGRESU: Kompleksowa rehabilitacja osób w wieku rozwojowym, dorosłym i senioralnym

   

   

  Szczegółowy Program Naukowy (pdf)
  plik do pobrania

   

  Przypominamy o wymiarach plakatów: 100 cm - pion, 70 cm -poziom.

   

   

   

   

   

   

  REJESTRACJA

    Termin I
  (do 15.12.2015 r.)
  Termin II
  (od 16.12.2015 r.)
  Termin III
  (na miejscu)

  Aktywni Członkowie
  PTReh i PTF:

  295 zł 390 zł 600 zł

  Pozostali uczestnicy:

  360 zł 460 zł 600 zł

  Emeryci:

  200 zł 300 zł 600 zł

  Studenci
  do 26 roku życia:

  100 zł 150 zł 600 zł

  Konto Komitetu Organizacyjnego
  12 1560 0013 2447 1933 3801 0002

  ZWROT WPŁACONYCH OPŁAT WPISOWYCH:
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zwrot całkowitej opłaty wpisowej będzie możliwy do dnia 31.01.2016 r.

  Pola oznaczone * to pola wymagane.

   

   

   

  WARSZTATY

  WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

   

  Pola oznaczone * to pola wymagane.

  Koszt warsztatu 50 zł. UWAGA: Każdemu Uczestnikowi Kongresu przysługuje bezpłatny udział w jednym dowolnie wybranym Warsztacie.

  Warsztaty nr 3, 10 i 11 - limit miejsc wyczerpany.
  Warsztat nr 6 - 2 miejsca.

  Suma wybranych płatnych warsztatów -50.00

   

   

   

  SPONSORING

  INFORMACJE DLA WYSTAWCY
  Cena 1 m² powierzchni » 590 zł + VAT 23% *
  (Dodatkowe wyposażenie na stoisku, np. stoliki, krzesła - bezpłatne)

  *min. powierzchnia stoiska » 6m2

  - przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:
  do 30.11.br. - rabat w wysokości 10%
  do 29.02.16 r. - rabat w wysokości 5%

   

  Formularz zgłoszenia udziału zostanie wysłany do Firm zainteresowanych wynajęciem powierzchni wystawienniczej lub jest dostępny tutaj.

   

  Lp.

  OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

  SPONSOR BRĄZOWY

  SPONSOR SREBRNY

  SPONSOR ZŁOTY

  1

  Przyznanie tytułu SPONSORA ZŁOTEGO – GŁÓWNY SPONSOR (tylko 1 Firma);

   

   

  2

  Przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);

   

   

  3

  Przyznanie tytułu SPONSORA;

   

   

  4

  Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Kongresu, materiałach kongresowych (logo na teczce kongresowej i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach kongresowych wręczanych wszystkim uczestnikom Kongresu, reklama w programie kongresowym i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);

  5

  Umieszczenie podczas Kongresu w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);

  6

  Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresu;

  7

  Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – IV) w 2 okolicznościowych (poświęconych tematyce Kongresu) wydaniach czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” (nr 1 i 2/2016);

   

   

  8

  Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – II) w 2 okolicznościowych (poświęconych tematyce Kampanii) wydaniach czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” (nr 1 i 2/2016), plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);

   

   

  9

  Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w 1 okolicznościowym (poświęconym tematyce Kampanii) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);

   

   

  10

  Możliwość ustnej prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 20 minut;

   

   

  11

  Możliwość ustnej prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 15 minut;

   

   

  12

  Możliwość ustnej prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 10 minut;

   

   

  13

  Stoisko wystawowe o pow. 15 m2 w trakcie Kongresu;

   

   

  14

  Stoisko wystawowe o pow. 10 m2 w trakcie Kongresu;

   

   

  15

  Stoisko wystawowe o pow. 8 m2 w trakcie Kongresu;

   

   

  16

  Baner reklamowy na głównej e-stronie Kongresu – od momentu podpisania umowy do końca 2016 roku;

   

   

  17

  Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 4 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);

   

   

  18

  Inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO – do negocjacji indywidualnych (np. audiobooki itp.).

   

   

  PODSUMOWANIE PAKIETÓW:

  15 000,- PLN

  30 000,- PLN

  50 000,- PLN

   

   

  OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

   

  A. SPONSOR GŁÓWNY KONGRESU - ZŁOTY SPONSOR

  1. Przyznanie tytułu SPONSOR GŁÓWNY (tylko 1 Firma);
  2. Umieszczenie Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Kongresu, materiałach kongresowych (logo na teczce kongresowej i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach kongresowych wręczanych wszystkim uczestnikom Kongresu, reklama w programie kongresowym i zeszycie streszczeń - Suplement OTR), jak również reklamy Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe - IV) w 2 okolicznościowych (poświęconych tematyce Kongresu) wydaniach czasopisma naukowego "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" (nr 1 i 2/2016), oraz baner reklamowy na głównej e-stronie Kongresu - od momentu podpisania umowy do końca 2016 roku;
  3. Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 3 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);
  4. Umieszczenie podczas Kongresu w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach - banerów i roll-up’ów Sponsora (DOWOLNY FORMAT);
  5. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad - 20 minut;
  6. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
  7. Stoisko wystawowe o pow. 15 m2 w trakcie Kongresu;
  8. Inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO - do negocjacji indywidualnych (np. audiobooki itp.).

  Warunki finansowe sponsoringu:
  SPONSOR GŁÓWNY - 50.000 PLN

  Wszystkie reklamy są zaplanowane w większym formacie, niż w przypadku innych SPONSORÓW.

   

  B. SPONSOR KONGRESU - SREBRNY SPONSOR

  1. Przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);
  2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach Kongresu, materiałach kongresowych (logo na teczce kongresowych i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach kongresowych wręczanych wszystkim uczestnikom Kongresu, reklama w programie kongresowym), jak również reklamy Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe - II) w 2 okolicznościowych (poświęconych tematyce Kampanii) wydaniach czasopisma naukowego "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" (nr 1 i 2/2016), plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);
  3. Umieszczenie podczas Kongresu w sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach - banerów i roll-up’ów Sponsora (ŚREDNI FORMAT);
  4. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad - 15 minut;
  5. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
  6. Stoisko wystawowe o pow. 10 m2 w trakcie Kongresu;

  Warunki finansowe sponsoringu:
  SREBRNY SPONSOR - 30.000 PLN

   

  C. SPONSOR KONGRESU - BRĄZOWY SPONSOR

  1. Przyznanie tytułu SPONSORA;
  2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach Kongresu, materiałach kongresowych (logo na teczce kongresowej i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach kongresowych wręczanych wszystkim uczestnikom Kongresu, reklama w programie kongresowym), jak również reklamy Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w 1 okolicznościowym (poświęconym tematyce Kampanii) wydaniu czasopisma naukowego "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);
  3. Umieszczenie podczas Kongresu w sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach - dwóch banerów lub roll-up’ów Sponsora;
  4. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad - 10 minut;
  5. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
  6. Stoisko wystawowe o pow. 8 m2 w trakcie Kongresu;

  Warunki finansowe sponsoringu:
  BRĄZOWY SPONSOR - 15.000 PLN

   

  IM WCZEŚNIEJ TYM DŁUŻEJ!
  ponieważ od momentu podpisania umowy na wszelkich informacjach na temat Kongresu pojawi się logo Sponsora!

  ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE
  Przyjęcie tytułu SPONSORA daje również możliwość uzyskania dodatkowych profitów związanych z promocją Kongresu realizowaną przez organizatorów w ramach innych, zaplanowanych działań niezwiązanych bezpośrednio z Kongresem, które umożliwią dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców ze środowiska medycznego i sportowego poprzez:
  - działalność wydawniczą w obszarach niezwiązanych z Kongresem;
  - możliwość wysyłki komunikatu na prywatne adresy lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów (baza ok. 11 tys. rekordów), do których, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, nie mają dostępu inne podmioty.

   

   

   

   

  www.kongresrehabilitacjapolska.pl

   

  KONTAKT

  Komitet Organizacyjny
  Zgłoszenia uczestników
  22 834-67-72
  kongresy@medsport.pl

  Iwona Bednarz
  Marketing
  22 405-42-72
  reklama@medsport.pl

  Maciej Materkowski
  Dyrektor Zarządzający
   
  m.materkowski@medsport.pl

  Jolanta Grzenda
  Marketing
  22 834-67-72
  sekretariat@medsport.pl

  Agnieszka Uroda
  Kierownik Działu Reklamy
  22 834-67-72
  nauka@medsport.pl

  Beata Popielarz-Miziołek
  Dział płatności
  22 834-67-72
  prenumerata@medsport.pl

   

  Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E, 04-036 Warszawa,
  tel./fax: (22) 834-67-72, tel.: (22) 405-42-72, mobile: +48 601-22-78-99
  e-mail: kongresy@medsport.pl
  Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002