Start

 

 

 

ZAPROSZENIE

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute

dr n. med. Piotr Tederko (Prezes Oddz. Mazowieckiego PTReh)

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute

dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF (Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu)

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute

dr hab.n.med. Wojciech Glinkowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny)

 

Trzydniowy Kongres "Rehabilitacja Polska" będzie kontynuacją I Międzynarodowego Kongresu "Rehabilitacja Polska", który odbył się w 2009 roku. Pierwsza edycja Kongresu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem środowiska medycznego, potwierdzonym znaczną frekwencją (ponad 1000 uczestników), jak również urozmaiconym i bardzo bogatym programem naukowym.
Z uwagi na dynamiczny i wielokierunkowy rozwój rehabilitacji, zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, który dokonuje się w ostatnich latach w Polsce i na świecie, organizatorzy są przekonani o potrzebie zorganizowania po 7 latach kolejnej edycji tego, istotnego dla specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii, spotkania naukowo-szkoleniowego, umożliwiającego ocenę aktualnego stanu polskiej rehabilitacji, porównanie z dokonaniami rehabilitacji w Europie i na świecie, jak również przedyskutowanie strategii dalszego jej rozwoju.
Tak jak poprzedni, tegoroczny Kongres będzie obejmował najistotniejsze zagadnienia fizjoterapii i rehabilitacji, począwszy od aspektów historycznych, poprzez kształcenie i analizę zjawisk niepełnosprawności i funkcjonowania – od poziomu molekularnego po społeczny. Głównym zadaniem będzie przedstawienie aktualnych rozwiązań problemów klinicznych związanych z niepełnosprawnością, dotyczących praktycznie wszystkich gałęzi medycyny – w tym ortopedii i traumatologii, neurologii, pediatrii, kardiologii, pulmonologii, onkologii, psychiatrii, a w szczególności rehabilitacji medycznej. Na uwagę zasługują sesje poświęcone strategiom diagnostycznym i terapeutycznym dla celów fizjoterapii i rehabilitacji, opartym na bio-psycho-społecznym modelu funkcjonowania.
Dokonania Polskiej Rehabilitacji są znaczące. Należy przypomnieć, że w okresie ostatnich 2 lat obchodziliśmy 60 rocznicę utworzenia Stołecznego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, 55 rocznicę powołania pierwszego Towarzystwa Naukowego w zakresie rehabilitacji, tj. Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, jak również 45 rocznicę ogłoszenia i przyjęcia "polskiego modelu rehabilitacji", który został zarekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia. Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do podsumowania i oceny stanu polskiej rehabilitacji w 2016 roku na tle światowych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych, które będą przedmiotem obrad II Kongresu Rehabilitacja Polska.
Organizatorzy są przekonani, że II Kongres Rehabilitacja Polska będzie największym i najważniejszym przedsięwzięciem naukowym i organizacyjnym w polskiej rehabilitacji i fizjoterapii w okresie ostatnich 7 lat. Stworzy warunki pogłębienia współpracy, integracji i podkreślenia naukowych osiągnięć środowisk medycznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością . Fakt, że przedstawiciele rehabilitacji i fizjoterapii, to obecnie jedna z najliczniejszych grup profesjonalistów wśród wszystkich dziedzin medycyny, a także końcowy cel rehabilitacji, jakim jest reintegracja socjalna, nadają Kongresowi szczególny wymiar prospołeczny.

Komitet Organizacyjny

 


 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT

PATRONAT

 


 

KOMITET HONOROWY

 • Dr n. med. Maciej Hamankiewicz - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński - Polski Koordynator Dekady Kości i Stawów Światowej Organizacji Zdrowia

 


 

Za udział w Kongresie Uczestnikowi przysługują 24 punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

 

Komunikat nr 3.

Komunikat nr 4.

Komunikat nr 5.

Komunikat nr 6.

 


 

PARTNERZY KONGRESU (w kolejności alfabetycznej - kliknięcie na nazwę spowoduje przeniesienie na stronę Partnera)

 


 

PATRONI MEDIALNI (w kolejności alfabetycznej)

 • "Acta Balneologica"
 • "Acta Neuropsychologica"
 • "Fizjoterapia Polska"
 • "Journal of Combat Sports and Martial Arts"
 • "Medycyna Sportowa"
 • "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"
 • "Postępy Rehabilitacji"
 • "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • "Rehabilitacja Medyczna"
 • "Rehabilitacja w Polsce"
 • "Rehabilitacja w Praktyce"

 

 

 

 

MIEJSCE

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa

 

Zakwaterowanie Uczestników (rezerwacja we własnym zakresie):
Hotele (usytuowane najbliżej miejsca obrad – możliwy dojazd jednym autobusem) i Hostele (usytuowane w Centrum, ale cena niższa).

Hotel Gromada
ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa
tel. (22) 576 45 03; 0 510 006 835, fax (22) 846 15 80
e-mail: w.bochniak@gromada.pl
www.gromada.pl/hotel-warszawa-lotnisko

Hotel Ibis Warszawa Reduta
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16, 02-366 Warszawa
tel. (22) 572 25 00, fax (22) 572 25 55
e-mail: h7125-RE@accor.com
www.ibis.com/pl/hotel-7125-ibis-warszawa-reduta/index.shtml

AB Hostel
ul. Tarczyńska 1 lok. 59, 02-025 Warszawa
tel. (22) 404 35 17, kom. 501 300 852, kom. 606 242 135
e-mail: biuro@abhostel.pl
www.abhostel.pl

Hostel COCO
al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa
tel. kom. 531 771 171, fax (22) 629 23 17
www.hostelcoco.pl

 

 

 

 

INFORMACJE

Prezydium Komitetu Naukowego

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Woźniewski - Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
V-ce Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa - Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
V-ce Przewodniczący: dr n. med. Marek Kiljański - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Członkowie Prezydium Komitetu Naukowego

Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Majcher - Wiceprezes PTReh
Dr n. med. Wiesław Rycerski - Wiceprezes PTReh
Prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak - Wiceprezes PTF
Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński - Wiceprezes PTF
Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski - Wiceprezes TWK
Prof. nadzw. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska - Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
Dr n. biol. Zbigniew Wroński - Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii

Członkowie Komitetu Naukowego

 • Dr med. Tomasz Adamczewski
 • Prof.dr hab n.med. Marek Kuch
 • Dr hab. n.med. Dariusz Białoszewski
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Kwolek
 • Dr Katarzyna Bogacz
 • Prof. dr hab. Jacek Lewandowski
 • Dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
 • Dr Jacek Łuniewski
 • Prof. dr hab. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska
 • Dr med. Iwona Maciąg-Tymecka
 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Czamara
 • Prof.dr hab.n.med. Artur Mamcarz
 • Prof. dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa
 • Prof. nadzw. dr hab. Anna Marchewka
 • Prof. nadzw. dr hab. med. Jacek Durmała
 • Prof. dr hab. Mariusz Migała
 • Dr Tomasz Dybek
 • Prof. dr hab. med. Kazimiera Milanowska
 • Dr med. Joanna Filipowska
 • Prof. nadzw. dr hab. Bartosz Molik
 • Dr Krzysztof Gieremek
 • Dr Andrzej Permoda
 • Dr med. Jacek Głodzik
 • Prof. dr hab. Marek Pieniążek
 • Dr med. Kamila Gworys
 • Prof. nadzw. dr hab. Teresa Pop
 • Prof. dr hab. med. Jan Haftek
 • Dr med. Anna Puzder
 • Dr Sławomir Jandziś
 • Dr Elżbieta Rajkowska-Labon
 • Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak
 • Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 • Prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch
 • Dr med. Irena Rutkowska
 • Dr Wojciech Kiebzak
 • Dr med. Rafał Sapuła
 • Prof. dr hab. med. Ryszard Kinalski
 • Dr med. Jolanta Taczała
 • Prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski
 • Dr med. Piotr Tederko
 • Dr Krzysztof Kassolik
 • Dr Marzena Wiernicka
 • Prof. dr hab. med. Ireneusz Kowalski
 • Prof. nadzw. dr hab. med. Hanna Wilmowska – Pietruszyńska
 • Dr Marcin Krajczy
 • Dr Marek Woszczak
 • Dr med. Marek Krasuski
 • Dr med. Jolanta Zwolińska
 •  
 • Prof. dr hab. Marek Żak
 •  

  Komitet Organizacyjny

  Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski (Prezes Oddz. Mazowieckiego TWK)
  Z-ca: dr n. med. Piotr Tederko (Prezes Oddz. Mazowieckiego PTReh)
  Z-ca: dr n. o k.f. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka (Prezes Oddz. Mazowieckiego PTF)
  dr hab. n.med. Dariusz Białoszewski (Pełnomocnik Dziekana II Wydziału Lekarskiego WUM d/s Organizacji II Kongresu Rehabilitacja Polska)

  Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E, 04-036 Warszawa,
  tel./fax: (22) 834-67-72, tel.: (22) 405-42-72, mobile: +48 601-22-78-99
  e-mail: kongresy@medsport.pl
  Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002

   

   

   

   

  TEMAT WIODĄCY KONGRESU: Kompleksowa rehabilitacja osób w wieku rozwojowym, dorosłym i senioralnym

  PROGRAM NAUKOWY

   

  14 kwietnia 2016 (czwartek)

  Godz. SALA „B” Godz. SALA „A”
  9.30-10.40 SESJA 1. 9.30-11.10 SESJA 3.
   

  Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – aspekty psychofizyczne, adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych, aktywność fizyczna osób ze specjalnymi potrzebami

  prof. nadzw. dr hab. med. Hanna Wilmowska-Pietruszyńska,
  prof. dr hab. Adam Kurzynowski,
  prof. dr hab. Andrzej Kosmol,
  prof. dr hab. Marek Pieniążek,
  prof. nadzw. dr hab. Bartosz Molik,
  dr med. Marek Kiljański
   

  Historia fizjoterapii i rehabilitacji

  prof. dr hab. Mariusz Migała,
  dr Sławomir Jandziś,
  dr med. Marek Krasuski,
  dr med. Bogumił Przeździak,
  dr med. Piotr Tederko
  20 min.

  Znaczenie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w praktyce rehabilitacyjnej

  Grażyna Cywińska-Wasilewska
  20 min.

  Historia rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym

  Andrzej Kwolek
  10 min.

  Znaczenie aktywności fizycznej oraz interwencji skierowanych na psychospołeczne aspekty niepełnosprawności w modelu aktywizacji osób
  z niepełnosprawnością ruchową opartym na zastosowaniu ICF

  Robert Jagodziński
  10 min.

  Rozwój rehabilitacji chorych na gruźlicę płuc

  Mariusz Migała,
  Beata Skolik
  10 min. Osoby niepełnosprawne w polityce społeczno - gospodarczej państwa

  Adam Kurzynowski
  10 min.

  Próby powołania towarzystwa walki z kalectwem i opieki nad kalekami w Polsce podejmowane do 1960 r.

  Sławomir Jandziś,
  Stanisław Zabornik
  10 min. Percepcja niepełnosprawności w badaniach eyetrackingowych

  Janusz Kirenko
  10 min.

  Znaczenie kongresów TWK w rozwoju rehabilitacji w Polsce

  Henryk Waszkowski
  20 min. Dyskusja 10 min.

  Jaki model rehabilitacji Wiktora Degi wpisuje się we współczesny system ochrony zdrowia?

  Leszek Romanowski,
  Tomasz Kotwicki,
  Marek Jóźwiak,
  Przemysław Lisiński,
  Ewa Brębowicz
  11.00-12.30

  Sala do dyspozycji WUM na cele niezwiązane z Kongresem

  Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 15-lecia Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM

  10 min.

  Geneza powstania Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

  Marek Krasuski,
  Jolanta Kujawa,
  Izabella Nyka,
  Piotr Tederko
  10 min.

  Historia europejskich organizacji medycyny fizykalnej i rehabilitacji

  Piotr Tederko,
  Marek Krasuski,
  Krystyna Księżopolska-Orłowska,
  Jolanta Kujawa
  10 min.

  Tworzenie zrębów rehabilitacji i fizjoterapii na terenie USA w początkach XX wieku

  Marek Krasuski,
  Izabella Nyka,
  Piotr Tederko,
  Beata Tarnacka
  10 min. Dyskusja
  11.10-11.30 Przerwa kawowa
  11.30-12.40 SESJA 4.
   

  Nowe podejście w rehabilitacji osób
  z chorobami nowotworowymi

  prof. dr hab. Marek Woźniewski,
  prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Majcher,
  dr med. Joanna Filipowska,
  dr Hanna Tchórzewska-Korba,
  dr Marcin Krajczy
  20 min.

  Pacjent w rehabilitacji onkologicznej

  Joanna Filipowska
  7 min.

  Skuteczność multidyscyplinarnej, zintegrowanej rehabilitacji u pacjentów z pierwotnymi guzami mózgu – wyniki kontrolowanego badania klinicznego

  Katarzyna Hojan
  7 min.

  Wpływ choreoterapii na poziom akceptacji choroby u kobiet po mastektomii

  Monika Lewandowska,
  Izabela Korabiewska,
  A Olszyńska-Litwiniec,
  Witold Rongies,
  Bartosz Słomka,
  Dariusz Białoszewski
  7 min.

  Wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na poziom markerów zapalenia, jakość życia oraz zespół zmęczenia u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych radioterapią i hormonoterapią – wyniki 12 miesięcznego prospektywnego, randomizowanego badania

  Katarzyna Hojan,
  Eliza Kwiatkowska-Borowczyk,
  Ewa Leporowska,
  Owidia Ozga-Majchrzak,
  Maciej Górecki,
  Piotr Milecki
  7 min.

  Terapia asymetrii obręczy barkowej u kobiet po mastektomii metodą Kinesio Taping

  Paula Szlachta,
  Emilia Karczewska,
  Krzysztof Pytka
  7 min.

  Postępowanie usprawniające u osób z chorobą nowotworową i problemami hematologicznymi – wybrane problemy

  Włodzisław Kuliński
  15 min. Dyskusja
  12.30-16.30 SESJA 2. 12.40-14.10 SESJA 5.
   

  Postępy rehabilitacji dzieci i młodzieży

  prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak,
  prof. Enrique Varela Donoso,
  dr med. Jolanta Taczała,
  prof. dr hab. Zofia Ignasiak,
  prof. dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa
   

  Rehabilitacja i fizjoterapia w sporcie

  prof. nadzw. dr hab. Andrzej Czamara,
  prof. dr hab. med. Anna Jegier,
  prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski,
  dr med. Andrzej Bugajski,
  dr med. Jacek Głodzik
  20 min.

  Hypertonia mięśniowa w aspekcie podejmowania decyzji terapeutycznej

  Marek Jóźwiak
  20 min.

  Nowoczesne spojrzenie na wielostawowe i wielopłaszczyznowe monitorowania efektywności fizjoterapii w traumatologii sportowej

  Andrzej Czamara
  20 min.

  Role PRM specialist regarding children and adolescents suffering from acquired brain injury

  Enrique Varela-Donoso
  7 min.

  Wpływ intensywnego krótkofalowego treningu nerwowo-mięśniowego/ propriocepcji u piłkarzy polskiej ekstraklasy

  Małgorzata Kowalczyk,
  Natalia Bartoszek,
  Robert Śmigielski,
  Marcin Popieluch,
  Ąleksandra Zielińska
  20 min.

  Specyfika urazów kręgosłupa u dzieci i młodzieży

  Jerzy E. Kiwerski
  7 min.

  Korelacja rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym a przeprost w stawie kolanowym

  Małgorzata Kowalska,
  Natalia Bartoszek,
  Michał Staniszewski,
  Robert Śmigielski
  7 min.

  Przydatność ultrasonograficznego Testu Rissera do monitorowania stopnia dojrzałości kostnej u dzieci ze schorzeniami kręgosłupa

  Agata Deja,
  Ludomira Rzepecka-Wejs,
  Jolanta Kępczyńska,
  Agnieszka Adamczak-Buziak
  7 min.

  Asymetria siły mięśni rotujących staw ramienny u zdrowych osób i zawodników piłki siatkowej

  Tomasz Jurkiewicz,
  Marcin Popieluch,
  Olga Korbolewska,
  Małgorzata Kowalczyk,
  Natalia Łoboda,
  Robert Śmigielski
  7 min.

  Zmiana wskaźnika symetryczności linii chodu pod wpływem ćwiczeń z wykorzystaniem EKSO GT u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

  Anna Poświata,
  Paweł Jureczko,
  Agnieszka Konopelska,
  Krzysztof Cygoń,
  Joanna Roziak,
  Piotr Czapla,
  Roman Bednorz
  7 min.

  Ocena stabilizacji dynamicznej u uczennic szkoły baletowej – jak się zmienia i od czego może zależeć?

  Paulina Mira,
  Małgorzata Kowalczyk,
  Robert Śmigielski,
  Dariusz Straszewski,
  Marcin Plenzler,
  Marcin Popieluch
  7 min.

  Analiza łuku podłużnego stopy wśród dzieci w pomiarze statycznym i dynamicznym

  Tomasz Jurkiewicz,
  Anna Mierzwińska,
  Izabella Awerczuk,
  Daria Mejnartowicz,
  Dariusz Straszewski,
  Robert Śmigielski
  7 min.

  Monitorowanie przebiegu gojenia przeszczepu ACL u sportowców przy użyciu MR-modyfikowany program rehabilitacyjny

  Piotr Kotajny, Bogusław Sadlik
  7 min.

  Charakterystyka rozwoju morfologicznego kończyn górnych u dzieci z postacią hemiparetyczną MPD

  Lidia Perenc,
  Ewa Lenart-Domka,
  Jolanta Zwolińska,
  Mariusz Drużbicki
  7 min.

  Aktywność fizyczna sportowców z problemami onkologicznymi, uczestników Międzynarodowej Onko-Olimpiady Warszawa 2014 r.

  Waldemar Skowroński, Jagoda Rak,
  Bartosz Molik, Izabela Rutkowska,
  Grzegorz Bednarczuk, Agnieszka Wójcik
    7 min.

  Wpływ sportu na jakość życia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego trenujących tenis ziemny na wózkach

  Katarzyna Piesiewicz-Białas
  7 min.

  Fizykalne metody drenażu limfatycznego w egeneracji powysiłkowej mięśni

  Robert Trybulski,
  Aleksandra Żebrowska
  15 min. Dyskusja
  14.10-14.50 Przerwa obiadowa 14.10-14.50 Przerwa obiadowa
  7 min.

  Ocena równowagi u dzieci z zaburzeniami przedsionkowymi w wieku 5-9 lat

  Jolanta Stępkowska,
  Zofia Ryszkiewicz,
  Krzysztof Graff
  14.50-16.20 SESJA 6.
    Rehabilitacja osób w podeszłym wieku

  prof. dr hab. Marek Żak,
  prof. nadzw. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska,
  prof. Katharina Pils,
  prof. Andrew W. Guccione,
  dr med. Marek Krasuski,
  prof. nadzw. dr hab. Anna Skrzek
  7 min.

  Przydatność testu box&blocks wybranych parametrów antropometrycznych oraz objętości ręki do oceny efektów rehabilitacji u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)

  Jolanta Zwolińska,
  Lidia Perenc,
  Ewa Lenart-Domka,
  Mariusz Drużbicki
  20 min. The key principles of providing medical care for the seniors

  Andrew Guccione
  7 min.

  Koordynacja wzrokowo-ruchowa a zasoby emocjonalne wśród młodzieży niesłyszącej

  Kamila Julia Regin,
  Wioletta Gadecka,
  Ireneusz M. Kowalski
  20 min. Rehabilitation after hip fracture in the elderly

  Katharina Pils
  7 min.

  Wysklepienie podłużne stóp a ustawienie kości piętowej u 10-12-latków

  Agnieszka Jankowicz-Szymańska,
  Katarzyna Wódka,
  Eliza Smoła,
  Edyta Mikołajczyk
  7 min. Ocena wpływu regularnych ćwiczeń wg metody Pilatesa na równowagę statyczną u zdrowych dorosłych kobiet-badanie wstępne

  Anna Słupik,
  Krzysztof Jaworski,
  Anna Mosiołek,
  Dariusz Białoszewski
  7 min.

  Stopień mineralizacji kości dzieci ze skoliozą idiopatyczną. Czy występuje u nich obniżona gęstość mineralna kości?

  Agata Deja,
  Danuta Nowacka-Pikuła
  7 min. Porównanie aktywności elektromiograficznej mięśni dna miednicy w zależności od ustawienia miednicy u kobiet w okresie menopauzalnym z objawami wysiłkowego nietrzymania moczu: prospektywne badanie obserwacyjne

  Kuba Ptaszkowski,
  Lucyna Słupska,
  Tomasz Halski,
  Robert Dymarek,
  Janusz Dembowski,
  Romuald Zdrojowy,
  Joanna Rosińczuk,
  Małgorzata Paprocka-Borowicz
  7 min.

  Zależności między wynikami testów Integracji Sensorycznej a wiekiem dziecka w odniesieniu do dojrzałości szkolnej

  Anna Choińska,
  Joanna Krygowska,
  Ewa Gieysztor,
  Agata Rafalska,
  Ludwika Sadowska
  7 min. Poziom świadomości społeczeństwa na temat wybranych schorzeń wieku geriatrycznego

  Maciej Kochman,
  Helena Bartyzel-Lechforowicz
  7 min.

  Zmienność dobowa wysokości ciała u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną

  Dariusz Czaprowski,
  Justyna Bloda,
  Jakub Waś,
  Anna Dembińska,
  Paulina Pawłowska,
  Marcin Tyrakowski,
  Tomasz Kotwicki
  7 min. Ocena obciążenia osób opiekujących się chorymi z otępieniem

  Joanna Kowalska,
  Lilianna Jaworska,
  Agata Gorączko,
  Joanna Szczepańska-Gieracha
  7 min.

  Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzrokową

  Magdalena Wrzesińska,
  Beata Urzędowicz,
  Sławomir Motylewski,
  Lucjan Pawlicki
  7 min. Wpływ ćwiczeń w wodzie na równowagę u osób po 55 roku życia

  Emilia Demich,
  Mateusz Oniśk
  7 min.

  Wpływ poziomu odżywienia na występowanie wad kolan w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Wiesław Wojtanowski
  20 min. Dyskusja
  7 min.

  Selected physical and psychological factors and stressful locomotor situations in adolescent with visual impairments

  Mariusz Janusz
   
  7 min.

  Gorsety indywidualne projektowane z wykorzystaniem systemu 3D z oświetleniem światłem strukturalnym leczeniu skolioz

  Katarzyna Walesiak,
  Karolina Krawczak,
  Agnieszka Żukowska,
  Jerzy Narloch,
  Krzysztof Mularczyk,
  Jakub Michoński,
  Robert Sitnik,
  Wojciech Sieteski,
  Konrad Żmuda,
  Wojciech Budacz,
  Wojciech Glinkowski
  7 min.

  Kinesiotaping jako wspomaganie terapii u pacjentki z płasko-koślawymi stopami

  Urszula Górecka-Fligiel
  20 min. Dyskusja
  16.30-18.20 SESJA INAUGURACYJNA
  10 min. Otwarcie Kongresu
  – Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. Marek Woźniewski
  10 min. Wystąpienia zaproszonych Gości
  30 min.

  Ethics in Rehabilitation

  Xanthi Michail

  30 min.

  The Role of Physiotherapists in the Treatment and Physical Rehabilitation of Geriatric patients

  Andrew A. Guccione
  30 min.

  Evaluation of patients with gait abnormalities in physical and rehabilitation medicine settings

  Alain Delarque
  19.30 SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE
   
  Godz. SALA „C”
  11.00-16.30 WARSZATATY TERAPEUTYCZNE

  5. Kliniczna ocena skutków uszkodzeń głównego neuronu ruchowego. Różnicowanie przyczyn hipertonii Osoba prowadząca: dr M. Bonikowski, czas trwania: 1,5 godz.
  14.04.2016 (czwartek), 11.00-12.30, Sala „C”

  4. Rehabilitacja dzieci z MPD – aktualne skale funkcjonalne, fizjoterapia zorientowana na realizację celów
  – dla lekarzy i fizjoterapeutów zainteresowanych rehabilitacją dzieci
  Osoba prowadząca: dr Jolanta Taczała, mgr Magdalena Segit-Krajewska, czas trwania: 90 minut.

  14.04.2016 (czwartek), 15.00-16.30, Sala „C”

   

   

  15 kwietnia 2016 (piątek)

  Godz. SALA „B” Godz. SALA „A”
  8.30-10.45 SESJA 7. 8.30-10.10 SESJA 9.
   

  Współczesna medycyna fizykalna i balneoklimatologia

   dr med. Jacek Chojnowski,
  prof. dr hab. med Aleksander Sieroń,
  prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa,
  prof. nadzw. dr hab. med. Marta Woldańska Okońska,
  dr Jacek Łuniewski,
  dr Joanna Łuczak,
  dr Sławomir Jandziś
   

  Roboty i nowe technologie
  w rehabilitacji. Telerehabilitacja

  prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski,
  prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak,
  prof. dr hab. Marek Gzik,
  prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Śliwiński,
  doc. dr hab. med. Wojciech Glinkowski,
  dr med. Iwona Maciąg-Tymecka,
  dr Mariusz Drużbicki,
  15 min.

  Metody medycyny fizykalnej w prewencji amputacji i leczenia poamputacyjnego

  Aleksander Sieroń
  20 min.

  Rola bioinżynierii medycznej
  w rehabilitacji

  Jerzy E. Kiwerski
  7 min.

  Ocena postępów rehabilitacji po replantacji w obrębie kończyny górnej na różnych poziomach uszkodzenia, w oparciu o testy kliniczne i elektrofizjologiczne

  Marta Lęcznar-Piotrowska,
  Agnieszka Wańczyk,
  Jolanta Kowalska,
  Anna Hudzik,
  Anna Karwacka,
  Magdalena Łączkowska,
  Katarzyna Starsiak,
  Łukasz Gregulski
  15 min.

  Telerehabilitacja – stan obecny

  Wojciech Glinkowski
  7 min.

  Potencjalne mechanizmy antyspastycznego oddziaływania fali uderzeniowej u pacjentów po udarze mózgu: kliniczne i randomizowane badanie z grupą kontrolną – placebo

  Robert Dymarek,
  Joanna Rosińczuk,
  Kuba Ptaszkowski,
  Lucyna Słupska,
  Małgorzata Paprocka-Borowicz,
  Tomasz Halski,
  Jakub Taradaj
  8 min.

  Termowizyjna ocena spastycznej kończyny dolnej osób po udarze mózgu objętych rehabilitacją

  Iga Nowak,
  Małgorzata Mraz
  7 min.

  Porównanie skuteczności przeciwbólowej laseroterapii wysokoenergetycznej HILT z laseroterapią MLS w terapii pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów skroniowo-żuchwowych

  Magdalena Czajkowska,
  Ewa Niemczyk,
  Błażej Gadziński,
  Przemysław Skubich,
  Zygmunt Stopa,
  Dariusz Białoszewski
  8 min.

  Biofeedback jako metoda rehabilitacji ręki u chorych z przebytym udarem mózgu

  Adrian Miler
  7 min.

  Wpływ terapii wielokrotnego impulsu MIT na jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa

  Katarzyna Dudek,
  Robert Haładaj
  8 min.

  Wykorzystanie biofeedbacku w rehabilitacji osób po udarze mózgu

  Anna Kołcz-Trzęsicka
  7 min.

  Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w dezaktywacji mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

  Joanna Jutrzenka-Jesion,
  Małgorzata Chochowska,
  Małgorzata Wójcik,
  Dorota Hojan-Jezierska
  8 min.

  Interfejsy mózg-komputer w neurorehabilitacji

  Iwona Sarzyńska-Długosz
  7 min.

  Magnetolaseroterapia w leczeniu bliznowca po zabiegu operacyjnym obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia – Prezentacja dwóch przypadków

  Jarosław Pasek,
  Marta Motow-Czyż,
  Aneta Orczyk,
  Aleksander Sieroń
  8 min.

  Analiza przyczyn przerwania programu telerehabilitacji

  Wojciech Glinkowski,
  K. Walesiak,
  K. Krawczak,
  A. Czyżewska,
  D. Cabaj,
  A. Żukowska
  7 min.

  Skuteczność sonoterapii i prądów TENS w leczeniu pacjentów z zespołami bólowymi dolnej części kręgosłupa

  Marta Motow-Czyż,
  Jarosław Pasek,
  Aneta Orczyk,
  Marek Orczyk
  15 min.

  Dyskusja

  7 min.

  Możliwość zastosowania kriostymulacji w leczeniu dzieci autystycznych

  Joanna Łuczak,
  Marta Antoszczuk,
  Karolina Czaplarska,
  Marzena Kowalska,
  Michał Linosz,
  Izabela Zielińska,
  Jarosław Frąckiewicz,
  Wioletta Kobiałka,
  Michał Niemirka,
  Piotr Pecyna,
  Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka,
  Joanna Michalik
   

   

  7 min.

  Ocena wpływu magnetoterapii i krioterapii miejscowej na stan funkcjonalny pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

  Kamila Gworys,
  Paulina Wojna,
  Jolanta Kujawa,
  Elżbieta Kowalewska,
  Maria Staniszewska,
  Anna Puzder
   

   

  7 min.

  Kąpiele mineralne w leczeniu bólu u chorych na fibromialgię – fakty

  Hanna Tomczak

   

   

   

   

   

   

  7 min.

  Reakcja miejscowa na masaż lodem mięśnia czworogłowego uda. Badanie pilotażowe

  Dariusz Boguszewski,
  Adrianna Bartnicka,
  Jakub Grzegorz Adamczyk,
  Dariusz Białoszewski
  7 min.

  Bezpośrednia i odległa ocena skuteczności terapii uzdrowiskowej osób z dyskopatią lędźwiową

  Ewa Puszczałowska-Lizis,
  Iwona Zwiercan
  7 min.

  Porównanie wpływu powtarzanych zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej na właściwości reologiczne i morfologiczne krwi

  Jadwiga Szymura,
  Magdalena Więcek,
  Marcin Maciejczyk,
  Jadwiga Kubica,
  Zbigniew Szyguła,
  Urszula Pustułka-Piwnik
  7 min.

  Niska temperatura vs. mentol – porównanie wpływu środków chłodzących na modulację progu odbioru bodźców sensorycznych

  K. Jaroszewska,
  Maciej Pawlak
  20 min.

  Dyskusja

  10.45-11.00

  Przerwa kawowa

  10.10-10.30

  Przerwa kawowa

  11.00-18.10

  SESJA 8.

  10.30-12.20

  SESJA 10.

   

  Postępy rehabilitacji osób z chorobami i dysfunkcjami narządu ruchu

   

  Zespół Rehabilitacyjny

  prof. nadzw. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska,
  prof. Xanthi Michail,
  prof. nadzw. dr hab. Anna Marchewka,
  prof. dr hab. Andrzej Czamara,
  prof. dr hab. Janusz Kirenko,
  prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Śliwiński,
  prof. dr hab. Jan Tylka,
  dr med. Piotr Tederko,
  dr med. Marek Kiljański,
  mgr. Joanna Pszczółka
  11.00-12.15

  SESJA 8.1.

  20 min.

  The importance of multidisciplinary team in rehabilitation practice

  Xanthi Michail

   

   

  Rehabilitacja osób po uszkodzeniach narządu ruchu

  prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski,
  prof. Alain Delarque,
  prof. dr hab. Marek Pieniążek,
  dr med. Rafał Sapuła
  7 min.

  Ocena równowagi statycznej osób leczonych operacyjnie z powodu zespołu bólowego kręgosłupa

  Mariusz Drużbicki,
  Izabela Rosak-Matuszewska
  10 min.

  Rola lekarza w Zespole Rehabilitacyjnym

  Piotr Tederko
  7 min.

  Zasady rehabilitacji chorych po wydłużeniu kończyn dolnych metodą Illizarowa

  Witold Witkowski,
  Sławomir Żurek,
  Anna Przeracka
  10 min.

  Rola fizjoterapeuty w Zespole Rehabilitacyjnym

  Andrzej Czamara
  7 min.

  Ocena skuteczności mobilizacji tkanek miękkich w leczeniu „łokcia tenisisty” – doniesienie wstępne

  Małgorzata Bartoszewicz,
  Hanna Tomczak
  10 min.

  Rola terapeuty w terapii zajęciowej.

  Anna Marchewka
  7 min.

  Parametry mechaniczne prostowników i zginaczy przed rekonstrukcją u pacjentów z uszkodzeniem wielo i jedno­więzadłowym oraz zdrowych osób

  Ewa Kamińska,
  Tomasz Piontek,
  Marzena Wiercicka,
  Grażyna Cywińska-Wasilewska,
  Jacek Lewandowski,
  Dawid Łochyński
  10 min.

  Rola psychologa w Zespole Rehabilitacyjnym

  Jan Tylka

  7 min.

  Postępowanie fizjoterapeutyczne z blizną w świetle najnowszych badań powięzi

  Agnieszka Sobierajska-Rek,
  Magdalena Liszewska
  10 min.

  Rola pracownika socjalnego w Zespole Rehabilitacyjnym

  Janusz Kirenko
  7 min.

  Ocena wpływu Kinesiology Tapingu na redukcję powysiłkowej bolesności mięśni czworogłowych uda

  Dariusz Boguszewski,
  Sylwia Szkoda,
  Jakub Grzegorz Adamczyk,
  Dariusz Białoszewski
  10 min.

  Rola logopedy w Zespole Rehabilitacyjnym

  Joanna Pszczółka
  7 min.

  Wielomiejscowy zespół odruchowy typu I – problem w rehabilitacji

  Włodzisław Kuliński,
  Józef Mróz
  10 min.

  Rola pielęgniarki w Zespole Rehabilitacyjnym

  Lilia Kimber-Dziwisz
  7 min.

  Aktywacja wybranych grup mięśniowych w kontekście doboru optymalnego zestawu ćwiczeń stosowanych u pacjentów z bólem przedniego przedziału kolana – przegląd piśmiennictwa

  Iza Awerczuk,
  Szymon Kopko,
  Katarzyna Mielnicka,
  Marcin Plenzler
  20 min.

  Dyskusja

  15 min.

  Dyskusja

   

   

  12.15-13.50

  Przerwa obiadowa

  12.20-13.50

  Przerwa obiadowa

  13.40-16.45

  SESJA 8.2.

  12.20-13.50

  Zebranie Zarządu PTReh

   

  Rehabilitacja osób z chorobą zwyrodnieniową stawów

  prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski,
  prof. nadzw. dr hab.
  med. Krystyna Księżopolska-Orłowska,
  prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski,
  dr Tomasz Dybek,
  dr Włodzimierz Ziółkowski
  13.50-19.00

  WARSZATATY TERAPEUTYCZNE

  3. Profilaktyka zaburzeń rozwojowych w zakresie motoryki, upośledzenia umysłowego, autyzmu
  i innych całościowych zaburzeń rozwoju niemowląt (dla lekarzy i fizjoterapeutów zainteresowanych diagnostyką zaburzeń rozwojowych i wczesną rehabilitacją niemowląt).

  Osoba prowadząca: dr Jolanta Taczała,
  mgr Katarzyna Stefaniuk, czas trwania: 90 minut.
  15.04.2016 (piątek),13.40-15.10, Sala „A”.

  11. Diagnostyka i terapia stopy końsko-szpotawej u niemowląt i stopy płasko-koślawej u dzieci starszych z wykorzystaniem elementów trójpłaszczyznowej terapii manualnej stóp oraz korekcyjnego bandażowania – różnicowanie korekcyjnego bandażowania i wkładek ortopedycznych termoplastycznych.
  Osoba prowadząca: dr Jolanta Stępowska;
  czas trwania: 90 min.
  15.04.2016 (piątek), 15.10-16.40, Sala „A”.

  6. Toksyna botulinowa u dorosłych w praktyce lekarza i fizjoterapeuty.
  Osoba prowadząca: dr hab.n. med. Beata Tarnacka, czas trwania: 90 minut.

  15.04.2016 (piątek), 16.40-18.00, Sala „A”.
  20 min.

  Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawów-nowoczesne algorytmy postępowania

  Andrzej Czamara
  20 min.

  Algorytm postępowania usprawniającego u chorych po przebytej operacji kręgosłupa z powodu zmian dyskopatycznych

  Marek Krasuski
  7 min.

  Obiektywizacja wyników terapii pacjentów z bólami kręgosłupa lędźwiowego w ocenie wielkości napięcia mięśni przykręgosłupowych

  Mariusz Ingot
  7 min.

  Skuteczność Terapii Wielokrotnego Impulsu w badaniach napięcia mięśni przykręgosłupowych u pacjentów z bólami kręgosłupa lędźwiowego

  Robert Haładaj
  7 min.

  Porównanie skuteczności tradycyjnej kinezyterapii i terapii manualnej w leczeniu zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa

  Kamil Zaworski,
  Robert Latosiewicz,
  Piotr Majcher,
  Ewa Kołodziej
  7 min.

  Budowanie strategii rehabilitacji po zabiegach naprawczych chrząstki stawowej metodami inżynierii tkankowej – doświadczenia własne

  Piotr Kotajny,
  Bogusław Sadlik
  7 min.

  Ból podeszwowej strony pięty – diagnostyka, różnicowanie i propozycja postępowania fizjoterapeutycznego wybranych jednostek chorobowych

  Anna Skulimowska,
  Katarzyna Bażant,
  Krzysztof Bryłka,
  Paweł Kołodziejski
  7 min.

  Ocena wyników leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym metodą małoinwazyjną

  Anetta Hoffman,
  Maciej Śniegocki,
  Jarosław Hoffman,
  Monika Kuczma,
  Waldemar Kuczma,
  Natalia Kuligowska
  7 min.

  Analiza wydolności łuku poprzecznego stopy w losowo wybranej grupie osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego

  Witold Rongies,
  Anna Tomaszewska,
  Andrzej Lazar,
  Janusz Siudziński,
  Monika Lewandowska,
  Iza Korabiewska,
  Bartosz Słomka,
  Włodzimierz Dolecki
  7 min.

  Zaburzenia chodu u pacjentów w późnym okresie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

  Karolina Krawczak,
  Małgorzata Syczewska,
  Wojciech Glinkowski
  7 min.

  Możliwości wykorzystania skali Foot Functional Index w ocenie funkcjonalnej chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Radosław Rutkowski ,
  Małgorzata Gizińska,
  Marcin Straburzyński-Lupa,
  Agata Zdanowska,
  Lucyna Szymczak-Bartz,
  Wojciech Romanowski,
  Anna Straburzyńska-Lupa
  7 min.

  Wpływ zmiany siły mięśni odpowiadających za rotację wewnętrzną i zewnętrzną w stawie biodrowym na wielkość rotacji kończyny dolnej podczas chodu na ścieżce podometrycznej ZEBRIS

  Wojciech Suszyński,
  Jakub Molasy,
  Jakub Placzki
  7 min.

  Wartość diagnostyczno-kontrolna badania posturograficznego do oceny skuteczności leczenia osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

  Bartosz Słomka,
  Janusz Sierdziński,
  Witold Rongies
  7 min.

  Ocena czynnościowa kręgosłupa i jakości życia pacjentów z ciężką postacią choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

  Małgorzata Dymitrowicz,
  Wojciech Glinkowski
  7 min.

  Rola lekarza rehabilitacji w kompleksowym leczeniu pacjenta poddanego operacji kręgosłupa

  Piotr Tederko,
  Marek Krasuski,
  Izabella Nyka

  7 min.

  Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu pacjentów z wybranymi dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych

  Izabela Korabiewska,
  Monika Lewandowska,
  Magdalena Czajkowska,
  Dariusz Białoszewski
  20 min.

  Dyskusja.

  16.20-16.40

  Przerwa kawowa

  16.45-17.00

  Przerwa kawowa

  16.40-18.10

  Sesja 8.3.

   
   

  Rehabilitacja osób po endoprotezoplastyce stawów

  prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa,
  prof. dr hab. med. Marek Synder,
  prof. dr hab. Jacek Lewandowski,
  dr Marzena Wiernicka
  20 min.

  Rehabilitacja osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego

  Jolanta Kujawa
  7 min.

  Wyniki rehabilitacji chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego – potrzeba stałej modyfikacji programu rehabilitacji

  Wiesław Rycerski,
  Wojciech Chmielnicki,
  Martyna Elwart-Sobala,
  Rafał Nawrot,
  Sylwia Romanowska,
  Agata Rycerska
  7 min.

  Wpływ zabiegu operacyjnego wstawienia endoprotezy stawu biodrowego typu BHR na zmianę parametrów cyklu chodu

  Jakub Molasy,
  Wojciech Suszyński,
  Jakub Placzki
  7 min.

  Wpływ zabiegu operacyjnego wstawienia endoprotezy stawu biodrowego typu BHR na siłę mięśni wykonujących ruch w stawie biodrowym

  Wojciech Suszyński,
  Jakub Placzki,
  Jakub Molasy
  7 min.

  Ćwiczenia Tai Chi a ryzyko upadków u kobiet po artroplastyce stawu biodrowego

  Agata Milert,
  Joanna Morgaś,
  Joanna Golec,
  Elżbieta Szczygieł,
  Dorota Czechowska,
  Edward Golec
  7 min.

  Czynniki wpływające na poziom natężenia bółu kręgosłupa i stawów kończyn dolnych u kobiet po zabiegu pierwotnej artroplastyki stawu biodrowego

  Agata Milert,
  Joanna Morgaś,
  Tomasz Ridan,
  Beata Stach

  7 min.

  Ocena występowania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego

  Tomasz Ridan,
  Grażyna Guzy,
  Kinga Palej,
  Agata Milert,
  Katarzyna Ogrodzka
  7 min.

  Ocena jakości życia pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego w oparciu o badania ankietowe i kwestionariusz WHOQOL
  -BREF

  Tomasz Ridan,
  Agata Milert,
  Jakub Koryczan,
  Arkadiusz Berwecki,
  Katarzyna Ogrodzka

  20 min.

  Dyskusja

   
  Godz. SALA „C”
  9.00-15.10 WARSZATATY TERAPEUTYCZNE

  10. Stopa – anatomia topograficzna w kontekście badania klinicznego
  Osoba prowadząca: dr Agnieszka Wójcik, mgr Maciej Brożyński, czas trwania: 4 godz.
  15.04.2016 (piątek), 09.00-13.0, Sala „C”.

  9. Rozmowa z pacjentem o jego seksualności
  Osoba prowadząca: dr Tomasz Krasuski (Zakład Psychologii Medycznej II WL WUM), czas trwania: 90 min.

  15.04.2016 (piątek), 13.40-15.10, Sala „C”.

   

   

  16 kwietnia 2016 (sobota)

  Godz. SALA „B” Godz. SALA „A”
  9.00-12.30 SESJA 11. 9.00-9.55 SESJA 12.
   

  Kompleksowa rehabilitacja osób
  z chorobami neurologicznymi

   

  Rehabilitacja w chorobach narządów wewnętrznych

  doc. dr hab. med. Jacek Durmała,
  prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak,
  dr Krzysztof Kassolik,
  dr Katarzyna Bogacz,
  dr med. Janusz Bromboszcz
  9.00-10.20

  SESJA 11.1.

  7 min.

  Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na objętość lewego przedsionka
  u pacjentów po zawale mięśnia sercowego

  Katarzyna Czajkowska,
  Przemysław Gworys,
  Grzegorz Piotrowski
   

  Kompleksowa rehabilitacja osób
  z uszkodzeniem mózgu i rdzenia kręgowego


  prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Śliwiński,
  prof. nadzw. dr hab. Teresa Pop,
  dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka,
  dr med. Wiesław Rycerski

  20 min.

  Postępy rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego

  Beata Tarnacka
  7 min.

  Zależność między szybkością marszu zwykłego oraz w formie Nordic Walking a częstością skurczów serca u młodych zdrowych osób

  Karolina Skiba,
  Jerzy A. Żołądź
  7 min.

  Seks mężczyzn po uszkodzeniu rdzenia kręgowego

  Monika Rozmysłowicz
  7 min.

  Ocena przydatności treningu marszowego u pacjentów po angioplastyce naczyń wieńcowych
  w I etapie rehabilitacji kardiologicznej

  Aneta Orczyk,
  Marek Orczyk,
  Marta Motow-Czyż
  7 min.

  Jakość życia pacjentów porażonych w przebiegu urazu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym po przebytej rehabilitacji neurologicznej

  Justyna Frasuńska,
  Beata Tarnacka,
  Krzysztof Wasiak
  7 min.

  Poziom jakości życia biorców alogenicznej nerki w zależności od poziomu ich aktywności fizycznej

  Monika Lewandowska,
  Izabela Korabiewska,
  Anna Obszyńska-Litwiniec,
  Leszek Pączek,
  Dariusz Białoszewski
  7 min.

  Rozwarstwienie tętnic kręgowych po urazie odcinka szyjnego – opis przypadku i spojrzenie na aktualne poglądy.

  Barbara Dobies-Krześniak,
  Beata Tarnacka,
  Krzysztof Wasiak,
  Paweł Baranowski,
  Renata Poniatowska
  7 min.

  Skuteczność protezowania pacjentów w wieku senioralnym po amputacji naczyniowej kończyny dolnej
  Małgorzata Paprocka – Borowicz,
  Jan Gnus,
  Jadwiga Kuciel-Lewandowska

  7 min.

  Zastosowanie skali Goal Attainment Scaling (GAS) jako narzędzia badawczego do oceny terapii u pacjenta po przebytym udarze PACI. Studium przypadku

  Anna Lewandowska,
  Monika Kuczma,
  Anetta Hoffman,
  Natalia Kuligowska,
  Waldemar Kuczma,
  Justyna Stępowska,
  Jarosław Hoffman
  20 min.

  Dyskusja

  7 min.

  Aktywność mięśnia brzuchatego łydki w chodzie u chorych z niedowładem połowicznym. Doniesienie wstępne.

  Agnieszka Sobierajska-Rek,
  Karolina Kleist-Lamk,
  Małgorzata Hałoń,
  Zuzanna Muraszko-Kuźma
  9.00-14.00

  WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

  1. Praktyczne zastosowanie ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia).
  Osoba prowadząca: Robert Jagodziński (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji),
  czas trwania: 4 godziny.
  16.04.2016 (sobota), 09.00-13.00, Sala „A”.

  2. Magnetostymulacja funkcjonalna.
  Osoba prowadząca: Maksymilian Mendykowski
  (Eres Medical), czas trwania: 1 godzina.
  16.04.2016 (sobota), 13.00-14.00, Sala „A”.

   

   

   

   

  7 min.

  Poczucie jakości życia osób po urazie rdzenia kręgowego poruszających się na wózku inwalidzkim oraz niewidomych

  Grzegorz Przysada,
  Agnieszka Koppler,
  Piotr Pyrcz,
  Mariusz Drużbicki,
  Krzysztof Kołodziej
  7 min.

  Ocena zmian aktywności bioelektrycznej dodatkowych mięśni oddechowych po zastosowaniu stymulacji oddechowej metodą torowania nerwowo-mięśniowego
  u osób po udarze niedokrwiennym mózgu

  Lucyna Słupska,
  Kuba Ptaszkowski,
  Tomasz Halski,
  Robert Dymarek,
  Małgorzata Paprocka-Borowicz
  20 min.

  Dyskusja

  10.20-11.20

  SESJA 11.2.

   

  Kompleksowa rehabilitacja osób z chorobami układu pozapiramidowego

  doc. dr hab. med. Iwona Sarzyńska Długosz,
  prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki,
  doc. dr Krzysztof Gieremek,
  dr Marek Woszczak
  7 min.

  Badania posturograficzne na platformach stabilometrycznych czy kliniczne testy oceny równowagi? Przydatność obu metod w ocenie progresji zaburzeń postawnych u pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegu DBS STN

  Maria Kłoda,
  Stanisław Szlufik,
  Dariusz Koziorowski,
  Renata Kowalska-Taczanowska,
  Dariusz Białoszewski,
  Andrzej Friedman
  7 min.

  Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w chorobie Parkinsona – studium przypadku

  Joanna Rosińczuk,
  Robert Dymarek
  7 min.

  Wpływ tańca oraz treningu Nordic Walking na równowagę i chód pacjentów z chorobą Parkinsona

  Joanna Stożek,
  Izabela Staszczak-Gawełda,
  Monika Rudzińska,
  Agata Stenwak,
  Karolina Świątek,
  Urszula Pustułka-Piwnik,
  Andrzej Szczudlik
  7 min.

  Rehabilitacja u pacjentów z chorobami układu pozapiramidowego

  Bożena Kłysz
  7 min.

  Zastosowanie fizykoterapii poprawia efekt leczenia dystonii szyjnej toksyną botulinową typu A – opis przypadku

  Wojciech Wicha,
  Bożena Kłysz,
  Iwona Sarzyńska – Długosz,
  Iwona Kurkowska-Jastrzębska
  7 min.

  Akustyczna analiza głosu u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych farmakologicznie i operacyjnie. Badanie pilotażowe

  Renata Kowalska-Taczanowska,
  Anna Słupik,
  Maria Kłoda,
  Anna Obszyńska-Litwiniec,
  Dorota Różański,
  Stanisław Szlufik,
  Dariusz Koziorowski
  7 min.

  Wpływ ćwiczeń proprioceptywnych na zmianę pozycji u osób chorych
  na chorobę Parkinsona

  Dagmara Chamela-Bilińska,
  Agata Jarczak,
  Małgorzata Mraz
  20 min.

  Dyskusja

  11.20-11.40

  Przerwa kawowa

  11.40-12.30

  SESJA 11.3.

   

  Kompleksowa rehabilitacja osób
  z chorobami demielinizacyjnymi

  prof. dr hab. med. Andrzej Kwolek,
  prof. nadzw. dr hab. med. Elżbieta Miller,
  dr Andrzej Permoda,
  dr Joanna Ścibek
  20 min.

  Choroba Devica – diagnostyka
  i postępowanie terapeutyczne

  Iwona Sarzyńska-Długosz
  7 min.

  Ocena dostępu do rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane

  Agnieszka Stasieńko,
  Wojciech Wicha,
  Katarzyna Kurowska,
  Bożena Kłysz,
  Marcin Głuszkiewicz,
  Iwona Sarzyńska-Długosz,
  Iwona Kurowska-Jastrzębska
  7 min.

  Neuroplastyczność w stwardnieniu rozsianym – możliwości rehabilitacji

  Elżbieta Miller
  7 min.

  Terapeutyczny potencjał kannabinoidów w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych

  Natalia Kuligowska,
  Monika Kuczma,
  Anetta Hoffman,
  Waldemar Kuczma,
  Jarosław Hoffman,
  Anna Lewandowska
  15 min.

  Dyskusja

  13.00-16.00

  WARSZATATY TERAPEUTYCZNE

  7. Rehabilitacja osób z chorobami układu nerwowego w aspekcie chodu a wykorzystanie egzoszkieletu.
  Osoba prowadząca: Grzegorz Boczula (Technomex), czas trwania 90 min.
  16.04.2016 (sobota), 13.00-14.30, Sala „B”.

  8. Kompleksowe postępowanie terapeutyczne przy reedukacji kończyny górnej na bazie robotów rehabilitacyjnych.
  Osoba prowadząca: Joanna Roziak (Technomex),
  czas trwania 90 min.

  16.04.2016 (sobota),1 4.30-16.00, Sala „B”

  ZAKOŃCZENIE KONGRESU

   

  SESJA PLAKATOWA: trwa od pierwszego do ostatniego dnia Kongresu 9.00-18.30
  Tytuł Nr

  Wpływ nadmiernej aktywności wybranych mięśni żucia i obręczy barkowej na występowanie bruksizmu
  Beata Palewicz, Monika Urbańska

  1

  Ocena wpływu aplikacji mięśniowych Kinesio Taping na równowagę dynamiczną stawu skokowego z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej
  Agnieszka Kozieł, Mateusz Olasek, Edyta Strugińska, Joanna Gil, Katarzyna Zgid,
  Beata Załuska, Barbara Grzegorczyk-Sałata, Ireneusz Jurczak

  2

  Czynniki predysponujące do występowania bólu menstruacyjnego
  Zofia Barcikowska, Karolina Wójcik, Nikola Borowa, Daria Michalska, Agnieszka Przygoda,
  Joanna Siereńska, Zhenya Shcholokova, Maria Szczuplińska, Maciej Śliwiński, Karina Zgiet

  3

  Ocena wybranych zachowań zdrowotnych studentów fizjoterapii
  Dariusz Boguszewski, Jakub Grzegorz Adamczyk, Andrzej Ochal, Anna Obszyńska-Litwiniec,
  Dariusz Białoszewski

  4

  Style i sposoby uczenia się jako kluczowe elementy doboru metod i form nowoczesnego kształcenia studentów kierunku Fizjoterapia
  Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski

  5

  Gra edukacyjno-rehabilitacyjna dla dzieci z zespołem Aspergera
  Emilia Piątek, Sławomir Paśko, Aneta Pergał-Dąbrowska, Wojciech Glinkowski

  6

  Ćwiczenia Core Stability a stabilność posturalna u hokeistów
  Małgorzata Wójcik, Idzi Siatkowski, Joanna Jutrzenka-Jesion

  7

  Ocena wysokości wyskoku zawodników skoków do wody na przestrzeni trzyletniego cyklu treningowego
  Angelina Łukaszenko, Marcin Plenzler, Barbara Łysoń, Bartłomiej Krynicki, Robert Śmigielski,
  Marcin Popieluch

  8

  Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u pacjentów z chorobą Parkinsona
  Maria Kłoda, Stanisław Szlufik, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Janina Grzegorzewska,
  Dariusz Białoszewski, Andrzej Friedman

  9

  Skuteczność wybranych metod fizjoterapii u kobiet w wieku senioralnym z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
  Anna Puzder, Maria Staniszewska, Jolanta Kujawa, Elżbieta Kowalewska, Ilona Płusa, Kamila Gworys

  10

  Wczesna i późna samoistna restytucja po wysiłku wytrzymałościowych mężczyzny w 6 dekadzie życia na podstawie wybranych wskaźników krwi
  Mirosław Mrozkowiak

  11

  Wpływ wybranej aplikacji tapingu na parametry stabilizacyjne kończyn dolnych oraz wybrane parametry chodu i biegu
  Angelina Łukaszenko, Anna Mierzwińska, Małgorzata Kowalska, Robert Śmigielski

  12

  Analiza porównawcza skuteczności zabiegów Terapii manualnej i Medycznego treningu terapeutycznego zgodnie z założeniami koncepcji OMT-Kaltenborn-Evjenth u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa
  Tomasz Adamczewski, Anna Puzder, Ireneusz Pieszyński, Jolanta Kujawa

  13

  Współzależność między oceną podwyższonego napięcia mięśniowego, testem Berg Balance Scale, a testem Fugl-Meyer Assessment Scale u pacjentów w fazie przewlekłej po udarze mózgu
  Magdalena Goliwąs, Jacek Lewandowski

  14

  Skuteczność stosowania UD u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego
  Lucyna Krzyżańska, Patrycja Rąglewska, Anna Straburzyńska-Lupa

  15

  Aktywność fizyczna kobiet w okresie ciąży
  Marta Curyło, Paulina Czajowska, Dorota Zając, Joanna Wąsowska, Wanda Forczek

  16

  Trening rehabilitacyjny jako forma profilaktyki w bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o ćwiczenia metodą Pilatesa
  Agnieszka Drzewiczuk

  17

  Rola czynników wpływających na plastyczność mózgu – aktualny stan wiedzy
  Bożena Kłysz

  18

  Formy muzyczno-ruchowe w procesie rehabilitacji – wskazówki metodyczne nie tylko dla studentów Fizjoterapii
  Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski

  19

  Zastosowanie masażu funkcyjnego w łagodzeniu skutków urazów stożka rotatorów u seniorów
  Małgorzata Kawa, Aleksandra Orlikowska

  20

  Wpływ innowacyjnej terapii CRET na poprawę funkcji ręki u pacjentów po uszkodzeniach ścięgien w obrębie kończyny górnej.
  Marta Lęcznar-Piotrowska, Agnieszka Wańczyk, Jolanta Kowalska, Anna Hudzik, Anna Karwacka, Łukasz Gregulski

  21

  Nordic Walking jako popularna forma aktywności fizycznej kobiet po 40 r.ż. na przykładzie podtarnowskiej gminy Wierzchosławice
  Beata Nowak, Marzena Zuziak

  22

  Ocena wpływu 12-tygodniowego treningu fizycznego na stan funkcjonalny osób starszych objętych opieką instytucjonalną – doniesienie wstępne
  Agnieszka Wiśniowska, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Natalia Milewska

  23

  Potrzeby osób starszych dotkniętych otępieniem i ich opiekunów w aspekcie różnych form opieki dziennej projektu MeetingDem
  Justyna Mazurek, Joanna Rymaszewska, Dorota Szcześniak, Katarzyna Urbańska

  24

  Zastosowanie platformy stochastycznej u pacjentów w okresie geriatrycznym.
  Beata Wójcik, Monika Bujała, Edyta Gębala

  25

  Ocena parametrów stanu psychicznego studentów Wydziału Fizjoterapii jako przyszłych pracowników systemu opieki medycznej
  Joanna Szczepańska-Gieracha, Paulina Morga, Lilianna Jaworska, Aleksandra Jagieniak, Natalia Morawska, Martyna Podborączyńska

  26

  Zastosowanie zabiegu mikroprądów jako monoterapii u chorego ze zmianami odleżynowymi – opis przypadku
  Ireneusz Jurczak, Mateusz Olasek, Katarzyna Dudek, Sebastian Sztylak

  27

  Zastosowanie neurokinezjologicznej metody Vojty w fizjoterapii pacjenta z uszkodzeniem nerwu strzałkowego. Studium przypadku
  Monika Kuczma, Anetta Hoffman, Natalia Kuligowska, Waldemar Kuczma, Jarosław Hoffman, Anna Lewandowska

  28

  Ocena indywidualnego programu usprawniania piłkarzy nożnych za pomocą funkcjonalnego testu FMS
  Mateusz Szczepaniak, Szymon Kopko, Marcin Plenzler, Marcin Popieluch

  29

  Trudności diagnostyczne w bólach kręgosłupa – analiza przypadków
  Witold Witkowski, Piotr Palczewski

  30

  Ocena działania przeciwbólowego magnetoledoterapii u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa
  Hanna Tomczak, Daria Raczkowska

  31

  Propozycja autorskiego programu rehabilitacji funkcjonalnej w oparciu o fizjologię gojenia po operacji rekonstrukcji chrząstki stawowej stawu kolanowego
  Volodymyr Guliyan, Mateusz Szczepaniak, Marcin Plenzler, Dariusz Straszewski, Robert Śmigielski

  32

  Modyfikacje metodyczne i konstrukcyjne aparatu SKOL – AS dla korekcji skoliozy w pozycjach wysokich i w lokomocji
  Andrzej Suchanowski, Andrzej Stolarz

  33

  Efektywność turnusu rehabilitacyjnego na poszczególne zdolności motoryczne oraz masę ciała u pacjentów z otyłością prostą
  K. Graff, Agata Świst, Magdalena Syrek, J. Terebińska, A. Ligaj, A. Łukaszewska

  34

  Wpływ kinesiotapingu na kąt Clarka i wskaźnik KY u dzieci z płaskostopiem
  Agnieszka Strączyńska, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Urszula Kaźmierczak, Aleksander Goch

  35

  Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  Emilia Wysoczańska, Anna Skrzek

  36

  Stopień integracji odruchów prymitywnych u dzieci kształcących się muzycznie
  Ewa Gieysztor, Anna Maria Choińska, Agata Trafalska, Ludwika Sadowska

  37

  Ocena wpływu mobilizacji stawu promieniowo-łokciowego bliższego na funkcję ręki po złamaniu przedramienia
  Marek Woszczak, Katarzyna Syrewicz, Marek Kiljański, Joanna Kałuża-Pawłowska

  38

  Dry needling effectiveness in plantar fasciitis. A pilot study
  Suarez-Varela M, Raquel Valero-Alcaide , Beneit-Montesinos, JV, Chana-Valero P, Plaza G, Enrique Varela-Donoso

  39

  Effects of exercise and relaxation techniques on tension-type headache of university students;
  a randomized and controlled clinical trial
  Ángela C. Álvarez-Melcón, Raquel Valero-Alcaide, Enrique Varela-Donoso

  40

  Zastosowanie metody Weroniki Sherborne u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: opis przypadków
  Danuta Zwolińska, Robert Podstawski

  41

  Rozwój metody Urszuli Hoppe, SOS 3D w profilaktyce i rehabilitacji ruchowej
  Janina Pelczar

  42

  Ocena równowagi u dzieci z zaburzeniami przedsionkowymi w wieku 5-9 lat
  Jolanta Stępowska, Zofia Ryszkiewicz , Krzysztof Graff

  43

  Ocena wpływu krótkotrwałej wibracji całego ciała na czucie pozycji stawu i równowagę.
  Badanie randomizowane ze ślepą próbą.

  Sebastian Wójtowicz, Anna Słupik, Anna Mosiołek, Dariusz Białoszewski

  44

  Analiza porównawcza wybranych parametrów w chodzie do przodu i do tyłu u osób zdrowych. Doniesienie wstępne.
  Anna Mosiołek, Anna Słupik, Joanna Wójcik, Dariusz Białoszewski

  45

  Kiedy, dlaczego, po co i dla kogo badanie z użyciem pedobarografu
  Witold Rongies, Sylwia Wasyniuk-Szczerska, Monika Lewandowska, Iza Korabiewska, Bartosz Słomka, Andrzej Lazar, Janusz Sierdziński, Włodzimierz Dolecki

  46

  Wpływ elementów klawiterapii na stabilność postawy ciała
  Natalia Kuligowska, Monika Kuczma, Anetta Hoffman, Waldemar Kuczma, Jarosław Hoffman, Anna Lewandowska

  47

  Some predictores of willingness to participate in physical education (PE) in Polish High Schools
  M. Majorczyk, D. Smoląg, M. Baran

  48

  Poprawa aktywności zdrowotnej i ruchowej po wdrożeniu diety odkwaszającej organizm
  Lidia Kościelny

  49

  Tomografia rezonansu magnetycznego jako metoda diagnostyki obrazowej narządu ruchu, wspomagająca postępowanie w rehabilitacji – aspekty kliniczne i telediagnostyczne
  Wojciech Glinkowski, R. Wasilewski

  50

  Wpływ osteopatycznych technik czaszkowo-krzyżowych na posturalność ciała i pobudzenie układu autonomicznego
  Małgorzata Wójcik, Inga Dziembowska, Idzi Siatkowski, Ewa Żekanowska

  51

  Dysfunkcja kości miednicy jako przyczyna chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Metody łagodna korekta i fizjoterapia
  Igor Ivanenko

  52

  Odleżyny problemem klinicznym w rehabilitacji – analiza postępowania fizykalnego
  Włodzisław Kuliński, J. Dudek

  53

  Wpływ ćwiczeń leczniczych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń z biofeedback na wyrównanie dysbalansów mięśni tułowia oraz zmniejszenie odczuć bólowych i poprawę stabilności posturalnej u pacjenta z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Opis przypadku
  Alicja Śliwa, Bogusława Łysakowska-Będek

  54

  Porównanie stabilografii statystycznej w staniu jednonóż u profesjonalnych tancerzy baletowych oraz tancerzy ze szkoły baletowej
  Małgorzata Kowalska, Natalia Bartoszek, Michał Staniszewski, Robert Śmigielski

  55

  Ocena stabilności dynamicznej kończyn dolnych zawodników klasy mistrzowskiej w Karate Kyokushin
  Tomasz Jurkiewicz, Daria Mejnartowicz, Marcin Plenzler, Anna Mierzwińska, Marcin Popieluch,
  Robert Śmigielski

  56

  Profilaktyka i łagodzenie objawów zmian przeciążeniowych okolic kręgosłupa z wykorzystaniem programu masażu na krześle „Chair massage”
  Anna Cabak, Mirosław Mikicin, Piotr Styczeń

  57

  Psychospołeczne aspekty pracy rehabilitanta – model współpracy z pacjentem
  Elżbieta Trylińska-Tekielska, Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska, Karolina Zawadzka

  58

  Wspomagana komputerowo rehabilitacja pacjentów z afazją poudarową w aspekcie funkcji mowy. Doniesienie wstępne
  Anna Obszyńska-Litwiniec, Renata Kowalska, Monika Lewandowska, Izabela Korabiewska, Dariusz Białoszewski

  59

  Ocena skuteczności dwóch programów terapeutycznych w dolegliwościach bólowych kręgosłupa lędźwiowego
  Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Małgorzata Kołpa

  60

  Wypalenie zawodowe oraz dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów zatrudnionych w szpitalach publicznych
  Pustułka-Piwnik U., Stożek J., Szymura J.

  61

   


   

  Program Naukowy (plik pdf)

   

   

   

   

   

   

  REJESTRACJA

    Termin I
  (do 15.12.2015 r.)
  Termin II
  (od 16.12.2015 r.)
  Termin III
  (na miejscu)

  Aktywni Członkowie
  PTReh i PTF:

  295 zł 390 zł 600 zł

  Pozostali uczestnicy:

  360 zł 460 zł 600 zł

  Emeryci:

  200 zł 300 zł 600 zł

  Studenci
  do 26 roku życia:

  100 zł 150 zł 600 zł

  Konto Komitetu Organizacyjnego
  12 1560 0013 2447 1933 3801 0002

  ZWROT WPŁACONYCH OPŁAT WPISOWYCH:
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zwrot całkowitej opłaty wpisowej będzie możliwy do dnia 31.01.2016 r.

  Pola oznaczone * to pola wymagane.

   

   

   

  WARSZTATY

  WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

   

  Pola oznaczone * to pola wymagane.

  Koszt warsztatu 50 zł. UWAGA: Każdemu Uczestnikowi Kongresu przysługuje bezpłatny udział w jednym dowolnie wybranym Warsztacie.

  Suma wybranych płatnych warsztatów -50.00

   

   

   

  SPONSORING

  INFORMACJE DLA WYSTAWCY
  Cena 1 m² powierzchni » 590 zł + VAT 23% *
  (Dodatkowe wyposażenie na stoisku, np. stoliki, krzesła - bezpłatne)

  *min. powierzchnia stoiska » 6m2

  - przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:
  do 30.11.br. - rabat w wysokości 10%
  do 29.02.16 r. - rabat w wysokości 5%

   

  Formularz zgłoszenia udziału zostanie wysłany do Firm zainteresowanych wynajęciem powierzchni wystawienniczej lub jest dostępny tutaj.

   

  Lp.

  OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

  SPONSOR BRĄZOWY

  SPONSOR SREBRNY

  SPONSOR ZŁOTY

  1

  Przyznanie tytułu SPONSORA ZŁOTEGO – GŁÓWNY SPONSOR (tylko 1 Firma);

   

   

  2

  Przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);

   

   

  3

  Przyznanie tytułu SPONSORA;

   

   

  4

  Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Kongresu, materiałach kongresowych (logo na teczce kongresowej i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach kongresowych wręczanych wszystkim uczestnikom Kongresu, reklama w programie kongresowym i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);

  5

  Umieszczenie podczas Kongresu w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);

  6

  Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresu;

  7

  Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – IV) w 2 okolicznościowych (poświęconych tematyce Kongresu) wydaniach czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” (nr 1 i 2/2016);

   

   

  8

  Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – II) w 2 okolicznościowych (poświęconych tematyce Kampanii) wydaniach czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” (nr 1 i 2/2016), plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);

   

   

  9

  Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w 1 okolicznościowym (poświęconym tematyce Kampanii) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);

   

   

  10

  Możliwość ustnej prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 20 minut;

   

   

  11

  Możliwość ustnej prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 15 minut;

   

   

  12

  Możliwość ustnej prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 10 minut;

   

   

  13

  Stoisko wystawowe o pow. 15 m2 w trakcie Kongresu;

   

   

  14

  Stoisko wystawowe o pow. 10 m2 w trakcie Kongresu;

   

   

  15

  Stoisko wystawowe o pow. 8 m2 w trakcie Kongresu;

   

   

  16

  Baner reklamowy na głównej e-stronie Kongresu – od momentu podpisania umowy do końca 2016 roku;

   

   

  17

  Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 4 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);

   

   

  18

  Inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO – do negocjacji indywidualnych (np. audiobooki itp.).

   

   

  PODSUMOWANIE PAKIETÓW:

  15 000,- PLN

  30 000,- PLN

  50 000,- PLN

   

   

  OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

   

  A. SPONSOR GŁÓWNY KONGRESU - ZŁOTY SPONSOR

  1. Przyznanie tytułu SPONSOR GŁÓWNY (tylko 1 Firma);
  2. Umieszczenie Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Kongresu, materiałach kongresowych (logo na teczce kongresowej i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach kongresowych wręczanych wszystkim uczestnikom Kongresu, reklama w programie kongresowym i zeszycie streszczeń - Suplement OTR), jak również reklamy Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe - IV) w 2 okolicznościowych (poświęconych tematyce Kongresu) wydaniach czasopisma naukowego "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" (nr 1 i 2/2016), oraz baner reklamowy na głównej e-stronie Kongresu - od momentu podpisania umowy do końca 2016 roku;
  3. Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 3 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);
  4. Umieszczenie podczas Kongresu w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach - banerów i roll-up’ów Sponsora (DOWOLNY FORMAT);
  5. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad - 20 minut;
  6. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
  7. Stoisko wystawowe o pow. 15 m2 w trakcie Kongresu;
  8. Inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO - do negocjacji indywidualnych (np. audiobooki itp.).

  Warunki finansowe sponsoringu:
  SPONSOR GŁÓWNY - 50.000 PLN

  Wszystkie reklamy są zaplanowane w większym formacie, niż w przypadku innych SPONSORÓW.

   

  B. SPONSOR KONGRESU - SREBRNY SPONSOR

  1. Przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);
  2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach Kongresu, materiałach kongresowych (logo na teczce kongresowych i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach kongresowych wręczanych wszystkim uczestnikom Kongresu, reklama w programie kongresowym), jak również reklamy Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe - II) w 2 okolicznościowych (poświęconych tematyce Kampanii) wydaniach czasopisma naukowego "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" (nr 1 i 2/2016), plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);
  3. Umieszczenie podczas Kongresu w sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach - banerów i roll-up’ów Sponsora (ŚREDNI FORMAT);
  4. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad - 15 minut;
  5. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
  6. Stoisko wystawowe o pow. 10 m2 w trakcie Kongresu;

  Warunki finansowe sponsoringu:
  SREBRNY SPONSOR - 30.000 PLN

   

  C. SPONSOR KONGRESU - BRĄZOWY SPONSOR

  1. Przyznanie tytułu SPONSORA;
  2. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach Kongresu, materiałach kongresowych (logo na teczce kongresowej i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach kongresowych wręczanych wszystkim uczestnikom Kongresu, reklama w programie kongresowym), jak również reklamy Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w 1 okolicznościowym (poświęconym tematyce Kampanii) wydaniu czasopisma naukowego "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);
  3. Umieszczenie podczas Kongresu w sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach - dwóch banerów lub roll-up’ów Sponsora;
  4. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad - 10 minut;
  5. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
  6. Stoisko wystawowe o pow. 8 m2 w trakcie Kongresu;

  Warunki finansowe sponsoringu:
  BRĄZOWY SPONSOR - 15.000 PLN

   

  IM WCZEŚNIEJ TYM DŁUŻEJ!
  ponieważ od momentu podpisania umowy na wszelkich informacjach na temat Kongresu pojawi się logo Sponsora!

  ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE
  Przyjęcie tytułu SPONSORA daje również możliwość uzyskania dodatkowych profitów związanych z promocją Kongresu realizowaną przez organizatorów w ramach innych, zaplanowanych działań niezwiązanych bezpośrednio z Kongresem, które umożliwią dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców ze środowiska medycznego i sportowego poprzez:
  - działalność wydawniczą w obszarach niezwiązanych z Kongresem;
  - możliwość wysyłki komunikatu na prywatne adresy lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów (baza ok. 11 tys. rekordów), do których, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, nie mają dostępu inne podmioty.

   

   

   

   

  www.kongresrehabilitacjapolska.pl

   

  KONTAKT

  Komitet Organizacyjny
  Zgłoszenia uczestników
  22 834-67-72
  kongresy@medsport.pl

  Iwona Bednarz
  Marketing
  22 405-42-72
  reklama@medsport.pl

  Maciej Materkowski
  Dyrektor Zarządzający
   
  m.materkowski@medsport.pl

  Jolanta Grzenda
  Marketing
  22 834-67-72
  sekretariat@medsport.pl

  Agnieszka Uroda
  Kierownik Działu Reklamy
  22 834-67-72
  nauka@medsport.pl

  Beata Popielarz-Miziołek
  Dział płatności
  22 834-67-72
  prenumerata@medsport.pl

   

  Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E, 04-036 Warszawa,
  tel./fax: (22) 834-67-72, tel.: (22) 405-42-72, mobile: +48 601-22-78-99
  WWW:
  Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002